Nazwa Beneficjenta: INSPIRATION VIBES Sp. z o. o.

Tytuł projektu: „Zakup usługi B+R przez Inspiration Vibes sp. z o.o. związanej z opracowaniem innowacyjnej usługi składania i obsługi zamówień przez klientów w restauracjach za pomocą aplikacji mobilnej w telefonie.”

Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.01.02.03-12-0031/21-00,

Wartość projektu: 613 770,00 zł,

Wartość dofinansowania: 424 150,00 zł.

Cel projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej usługi składania i obsługi zamówień przez klientów w restauracjach za pomocą aplikacji mobilnej w telefonie. Potrzeby branży gastronomicznej związane z licznymi ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID19 były powodem podjęcia działań w zakresie opracowania kompletnego systemu obsługi klientów lokalu gastronomicznego, który w znacznym stopniu ograniczy bezpośredni kontakt pracowników lokalu z klientami. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano zakup usługi BR, związanej z opracowaniem innowacyjnego systemu składania i obsługi zamówień przez klientów w restauracjach. Opracowana w ramach projektu usługa skierowana będzie zarówno do sieci restauracji jak i do pojedynczych lokali gastronomicznych.

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Działanie: 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje
Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem

 

Okres realizacji projektu:

od 2021-10-01 do 2022-09-30

+48 727 651 562

Aleja Powstania Warszawskiego 1531-539 KrakówPoland

info@inspirationvibes.com

Let Us Know How We Can Help!

We love meeting new people and would love to help you with your next challenge. Fill out the form below and we’ll be in touch as soon as possible!